ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือน กันยายน 2563

      
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือน มิถุนายน 2563

      
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เมษายน 2563

      
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร มีนาคม 2563

      
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร กุมภาพันธ์ 2563

      
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร มกราคม 2563

      
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ธันวาคม 2562

      
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พฤศจิกายน 2562

      
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร กันยายน-ตุลาคม 2562

      
12
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
กพร
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา คร้ังที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัดบุรีรัมย์
MembersLogin
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กระทรวงมหาดไทย
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
true sport 1
true sport-2
ดูทีวีอนนไลน์