ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ม.5

      
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคา

      
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ม.13

      
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ม.10

      
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ม.7

      
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ

      
คำสั่งรักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

      
คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

      
คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเกษตร

      
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
กพร
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา คร้ังที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัดบุรีรัมย์
MembersLogin
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กระทรวงมหาดไทย
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
true sport 1
true sport-2
ดูทีวีอนนไลน์