ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เยาวชนและประชาชนตำบลปะเคียบ ประจำปีงบประมาณ 2559
คณะผู้บริหารส่วนตำบลปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ นำโดย นายวุฒินันท์ เกียรติพัฒนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำปะเคียบ ร่วมเปิดกีฬาต้านยาเสพติด (ปะเคียบเกมส์) โดยมีประชาชน 18 หมู่บ้านเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 และ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขว้า ติดตามได้ที่ : http://pakhiap.go.th/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา คร้ังที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัดบุรีรัมย์
MembersLogin
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กระทรวงมหาดไทย
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
true sport 1
true sport-2
ดูทีวีอนนไลน์